Peace Through Lynx Gongs

Tervetuloa Tribe of the Lynx Gongs sivulle! Tämän musiikkiprojektin tavoite on tuoda rauhaa ihmisen ja villin luonnon välille mutta myös tähän niin hektiseen maailmaan.

Welcome to the Tribe of the Lynx Gongs page! The goal of this music project is to bring a peace between man and wildlife but also in this so hectic world.

Miksi rauhaa ihmisen ja villin luonnon välille? Siksi – koska luonnon monimuotoisuus, puhdas vesi, puhdas maa ja puhdas ilma ovat kaiken elämän perusta. Sinun ja minun – meidän ja villin luonnon. Tribe of the Lynx Gongs on osa Ilveskeskuksen toimintaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen puolesta.

Why peace between man and wildlife? That’s why – because biodiversity, clean water, clean earth and clean air be the basis of all life. You and me – our and wildlife. Tribe of the Lynx Gongs is part of the Lynx Centre’s activities for the preservation of biodiversity.


Tribe of the Lynx Gongs musiikillinen moodi kumpuaa niistä tuhansista tunneista ja yli 26 – vuodesta jonka ajan olen saanut kulkea ilvesten jäljillä metsässä tai olla niiden kanssa symbioosissa, syventyen näiden upeiden kissaeläinten käyttäytymiseen. Gongien lisäksi ohjelmissa kehrää myös RAV Drum, didjeridu sekä erilaiset percussiot.

Ilvesgongit ovat vuosien saatossa kehränneet ja tuoneet kaikuja ilvesten metsästä mm. Kaustinen Folk Music ja Jyväskylän Kesä festareilla, monissa luontotapahtumissa, rentoutus ja meditaatio-illoissa, messuilla sekä yksityistilaisuuksissa. Ja matka jatkuu… Koe ilvesgongien ja muiden soittimien rauhoittava kehräys tyhy – tyky päivässä, yksityisesti, messutapahtumissa, tms..

Tribe of the Lynx Gongs music mode comes from the twenty-six years and thousands of hours that I’ve got to go of the lynx in the forest track. Rhythms also affect all those encounters when I got to immerse lynx ”mindscape”. And no less – rhythms are also born of wildlife diversity, i.e. metamorphosis, and the symbiosis between man and wildlife.

Lynx gongs are spinning and bring echoes from lynx forest e.g. Kaustinen Folk Music Festival and Jyväskylä Summer Festival, many nature events, relaxation and meditation evenings, fairs and private events. And the journey continues… Experience the soothing spinning of Lynx Gongs and other musical instruments! Other instruments RAV Drum, didjeridu and percussion.


Keräys luonnon monimuotoisuuden suojelulle

Collection for the protection of biodiversity

Lahjoita Suomen luonnolle – Donate to Finnish nature LAHJOITUS-DONATE


Ainutlaatuinen ilvesgongien heimo – Unique Tribe of the Lynx Gongs

Jokainen ilvesgongi on ainutlaatuinen yksilö ja soitin. Yhdessä nämä kolme tilaustyönä teetettyä gongia muodostavat ilvesgongien heimon – Tribe of the Lynx Gongs. Jokaiseen gongiin liittyy myös tarina, jonka takana on yhteisten vuosiemme aikana tutuksi tullut ilvesyksilö. Gongit kertovat kehrätessään tarinaa mutta ne kehräävät myös rauhaa ihmisen ja villin luonnon välille.

Each lynx gong is a unique individual and player. Together, these three bespoke gongs form a Tribe of the Lynx Gongs. Each gong is also a story. A story related to a common path with lynx. Gongs therefore tell a story but they also spin peace between man and wildlife.

  • Northern Lynx 32″ – WOM Gongs / Italy
  • Lynx Cat 24″x 22″- Steve Hubback / Netherlands
  • Lynx Purring 34″ – Art Gongs / Great Britain

”Kävele rauhassa kohti auringon nousua gongien voimalla – Walk in peace towards the rising of the sun with the power of gongs”


Ohjelmat ilvesgongeilla – Programs with Lynx Gongs

Äänimaisema – Soudscapes

”Pohjoisen ilveksen tarina” on akustinen äänimaisema joka sisältää monimuotoisia äänikudoksia, vaihtelevaa rytmitystä, villin luonnon ”puhetta” sekä kaikuja erämaiden kätköistä – ilvesgongeilla, RAV onoleolla ja termiittisoittimella tuotettuna. Mukana esityksessä myös runollisia ajatelmia ilveskissoista sekä villistä luonnosta. Akustisen esityksen kesto noin 30 min.

”Story of Northern Lynx ” is an acoustic soundscape that includes diverse sound fabrics, varying rhythms, wildlife ”speech”, and echoes of wilderness caches – produced with lynx gongs, RAV drum and didjeridu. The performance also includes poetic thoughts about lynx cats and wildlife. The lenght of the acoustic performance is about 30 min.


Didjeridu in the home forest of lynx


Rentoutus – Relaxation

”Ilves kehrää rentoutus” on kuin meditaatio mutta tässä lepäät patjalla lattialla. ilvesgongien syväluotaava kehräys ja äänimaisema kuljettaa sinut valvetilasta unen rajamaille – rentoutuneeseen olotilaan. Mukana myös RAV drum sekä erilaisia percussioita. Rentoutuksen kesto 45-60 min.- sopimuksen mukaan. Ps. Gongit kehräävät myös yksilöllisenä rentoutuksena Vaajakoskella – Jyväskylässä.

”Lynx Purring Relaxation” is like meditation but here you are resting on a mattress on the floor. The soundscape and spinning of lynx gongs takes you to a sleep border – relaxed being. Also includes RAV drum and various percussions. Relaxation lenght 45-60 min.- by agreement. Ps. Gongs also spins as an individual relaxation in Vaajakoski – Jyväskylä.

Meditaatio – Meditation

”Lynx lynx meditaatio” on meditaatio ilman suorittamista ja irti kaikista meditaationäkemysten suunnista. Tämä meditaatio ei tähtää mielen tyhjentämiseen mutta ei myöskään ajattelun lopettamiseen. Lynx lynx meditaatio on mielen täyttymistä ilvesgongien äänimaisemalla – sulautumista monimuotoisiin äänikudoksiin. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta meditaatiosta. Toteutetaan osallistujien istuessa tuoleilla. Meditaation kesto 30 min.

“Lynx lynx Meditation” is away from all directions of meditation views and is not meant to clear the mind neither is it to stop thinking. Lynx lynx meditation is the filling of the mind with the soundscape of lynx gongs – merger to the sounds of gongs. You do not need previous experience in meditation. Meditation length 30 min.


Rentouttavaa kehräystä ilvesgongeilla – Relaxing Spinning with Lynx GongsTarina gongista nimeltä ”Pohjoinen Ilves”

”Pohjoinen Ilves -gongi ja sen tarina ovat syntyneet itselläni olevasta jo vuosikymmeniä kestäneestä ajatuksesta – kaiken elämän itseisarvosta. Kun aika oli kypsä ja sain siirrettyä ajatelmani paperille sekä lähetettyäni luonnoskuvan hyvälle ystävälleni italiaan, sulautti hän ajatukseni teräkseen. Seitsemän kuukautta kestäneen prosessin lopputuloksena syntyi, ”Northern Lynx – Pohjoinen Ilves” -gongi.

Gongin valmistusaine on RST 304 (ruostumatonteräs). Kooltaan gongi on 32” eli n. 80 cm. Gongissa oleva kuva kertoo korkealla mäellä istuvasta ilveksestä sekä ääniaaltojen ja revontulien etenemisestä aamuyön taivaalla. Ilvesgongin kehrätessä yö pimeys väistyy – tähtien siirtyessä näkymättömiin – auringon noustessa idästä. Auringonnousu tuo uuden päivän ja uusi päivä tuo uuden mahdollisuuden – se tuo mukanaan selkeän ja täyden luottamuksen siihen, että elämä kantaa. Uusi päivä on myös puhdas, sitä gongissa kuvaa ilveksen kiiltävä turkki. Auringonnousu on elämää uudistavaa voimaaja juuri siinä, on elämän mahdollisuus. Gongissa oleva ilves katsoo taakseen – kohti auringonnousua. Tämä muistuttaa siitä, että elämässä on joskus hyvä katsoa myös taakseen ja tiedostaa, että aurinko voi nousta vanhoistakin elämänkokemuksista.

Ilvesgongin kaiut kutsuvat kaiken elämän itseisarvoon – sinun ja minun, meidän ja villin luonnon. Tämä on pohjoisen ilveksen tarina.”

Story of Northern Lynx Gong

“Northern Lynx Gong and its story are born out of a decade-long idea in myself – the intrinsic value of all life. When the time was ripe and I was able to transfer my thoughts to paper and send a sketch to a good friend of mine in Italy, he merged my thoughts into steel. The end of the seven-month process resulted in the “Northern Lynx” gong.

Gong is made of stainless steel 304. The size of the gong is 32 ”, ie about 80 cm. The image in the gong tells of a lynx sitting on a high hill and the propagation of sound waves and northern lights in the morning sky. As the lynx gong spins, the darkness of the night recedes – as the stars go invisible – as the sun rises from the east. The sunrise brings a new day and a new day brings a new opportunity – it brings with it a clear and full confidence that life carry. The new day is also clean, it is described in the gong by the lynx’s shiny coat. The sunrise is a life-renewing force – and that’s where there is a life opportunity. The lynx in the gong looks back – towards the sunrise. This is a reminder that in life it is sometimes good to look back as well and realize that the sun can rise even from old life experiences.

The echoes of lynx gong invite the absolute value of all life – you and me, us and wild nature. This is the story of the Northern Lynx.”


”Rauhattomuus ei asu toreilla, eikä rauha korpien kätköissä – Disquiet not live to marketplace and not peace wilderness caches”


Ohjelmien hinta: osallistujilta tai tilaajalta vapaaehtoinen lahjoitus Suomen luonnolle + mahd. matkakulut

Price of the programs: voluntary donation from the participants or the subscriber to Finnish nature + possible travel expenses.

Lisätiedot – More information 0440 883 233 – Jussi – ilvesgongit (a) gmail.com

llveskeskuksen sivulle – To the Lynx Center website ( sorry, only in Finnish) Ilveskeskus!1994 – Ilveskeskus – 2020