Ilvesgongien heimo – Lynx Gong Tribe

Rentouttavaa kehräystä ilvesgongeilla – Relaxing Spinning with Lynx Gongs

Ilvesgongit ovat vuosien saatossa kehränneet mm. Kaustinen Folk Music ja Jyväskylän Kesä festareilla, monissa luontotapahtumissa, rentoutus ja meditaatio-illoissa, messuilla sekä yksityistilaisuuksissa. Ja matka jatkuu…

Lynx gongs are spinning e.g. Kaustinen Folk Music Festival and Jyväskylä Summer Festival, many nature events, relaxation and meditation evenings, fairs and private events. And the journey continues…

Ainutlaatuinen ilvesgongien heimo – Unique Lynx Gong Tribe

  • Northern Lynx Gong 32″ – WOM Gongs / Italy
  • Lynx Cat Gong 24″x 22″- Steve Hubback / Netherlands
  • Lynx Purring Gong 34″ – Art Gongs / Great Britain

”Kävele rauhassa kohti auringon nousua musiikin voimalla – Walk in peace towards the rising of the sun with the power of music” jr


Meditaatio – Meditation

”Ilvesgongi meditaatio” ei tähtää mielen tyhjentämiseen mutta ei myöskään ajattelun lopettamiseen. Lynx Gong meditaatio on mielen täyttymistä ilvesgongien äänimaisemalla – sulautumista monimuotoisiin äänikudoksiin. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta meditaatiosta. Toteutetaan osallistujien istuessa tuoleilla. Meditaation kesto 30 min.

“Lynx Gong Meditation” is not meant to clear the mind neither is it to stop thinking. Lynx gong meditation is the filling of the mind with the soundscape of lynx gongs – merger to the sounds of gongs. You do not need previous experience in meditation. Meditation length 30 min.


Rentouttavaa kehräystä ilvesgongeilla – Relaxing Spinning with Lynx Gongs


Äänimaisema – Soudscapes

”Ilvesgongi äänimaisema” on akustinen äänimaisema joka sisältää monimuotoisia äänikudoksia, vaihtelevaa rytmitystä, villin luonnon ”puhetta” sekä kaikuja erämaiden kätköistä – ilvesgongeilla ja termiittisoittimella tuotettuna. Mukana esityksessä myös runollisia ajatelmia ilveskissoista sekä villistä luonnosta. Akustisen esityksen kesto noin 30 min.

”Lynx Gong Soudscapes” is an acoustic soundscape that includes diverse sound fabrics, varying rhythms, wildlife ”speech”, and echoes of wilderness caches – produced with lynx gongs and a termite player. The performance also includes poetic thoughts about lynx cats and wildlife. The lenght of the acoustic performance is about 30 min.


Pohjoinen Ilves -tarina

”Gongi ja sen tarina ovat syntyneet itselläni olevasta jo vuosikymmeniä kestäneestä ajatuksesta – kaiken elämän itseisarvosta. Kun aika oli kypsä ja sain siirrettyä ajatelmani paperille sekä lähetettyäni luonnoskuvan hyvälle ystävälleni italiaan, sulautti hän ajatukseni teräkseen. Seitsemän kuukautta kestäneen prosessin lopputuloksena syntyi, ”Northern Lynx – Pohjoinen Ilves” -gongi.

Gongin valmistusaine on RST 304 (ruostumatonteräs). Kooltaan gongi on 32” eli n. 80 cm. Gongissa oleva kuva kertoo korkealla mäellä istuvasta ilveksestä sekä ääniaaltojen ja revontulien etenemisestä aamuyön taivaalla. Ilvesgongin kehrätessä yö pimeys väistyy – tähtien siirtyessä näkymättömiin – auringon noustessa idästä. Auringonnousu tuo uuden päivän ja uusi päivä tuo uuden mahdollisuuden – se tuo mukanaan selkeän ja täyden luottamuksen siihen, että elämä kantaa. Uusi päivä on myös puhdas, sitä gongissa kuvaa ilveksen kiiltävä turkki. Auringonnousu on elämää uudistavaa voimaaja juuri siinä, on elämän mahdollisuus. Gongissa oleva ilves katsoo taakseen – kohti auringonnousua. Tämä muistuttaa siitä, että elämässä on joskus hyvä katsoa myös taakseen ja tiedostaa, että aurinko voi nousta vanhoistakin elämänkokemuksista.

Ilvesgongin kaiut kutsuvat kaiken elämän itseisarvoon – sinun ja minun, meidän ja villin luonnon. Tämä on pohjoisen ilveksen tarina.”

Northern Lynx Story

“Gong and its story are born out of a decade-long idea in myself – the intrinsic value of all life. When the time was ripe and I was able to transfer my thoughts to paper and send a sketch to a good friend of mine in Italy, he merged my thoughts into steel. The end of the seven-month process resulted in the “Northern Lynx” gong.

Gong is made of stainless steel 304. The size of the gong is 32 ”, ie about 80 cm. The image in the gong tells of a lynx sitting on a high hill and the propagation of sound waves and northern lights in the morning sky. As the lynx gong spins, the darkness of the night recedes – as the stars go invisible – as the sun rises from the east. The sunrise brings a new day and a new day brings a new opportunity – it brings with it a clear and full confidence that life carry. The new day is also clean, it is described in the gong by the lynx’s shiny coat. The sunrise is a life-renewing force – and that’s where there is a life opportunity. The lynx in the gong looks back – towards the sunrise. This is a reminder that in life it is sometimes good to look back as well and realize that the sun can rise even from old life experiences.

The echoes of lynx gong invite the absolute value of all life – you and me, us and wild nature. This is the story of the northern lynx.”

Kuvassa ”Northern Lynx” gong.


”Rauhattomuus ei asu toreilla – eikä rauha korpien kätköissä”jr


Rentoutus – Relaxation

”Ilvesgongi rentoutus” on kuin meditaatio mutta tässä lepäät patjalla lattialla. ilvesgongien syväluotaava kehräys ja äänimaisema kuljettaa sinut valvetilasta unen rajamaille – rentoutuneeseen olotilaan. Mukana myös aito termiittisoitin sekä erilaisia percussioita. Rentoutuksen kesto 45-60 min.- sopimuksen mukaan. Ps. Gongit kehräävät myös yksilöllisenä rentoutuksena Vaajakoskella – Jyväskylässä.

”Lynx Gong Relaxation” is like meditation but here you are resting on a mattress on the floor. The soundscape and spinning of lynx gongs takes you to a sleep border – relaxed being. Also includes an authentic termite player and various percussions. Relaxation lenght 45-60 min.- by agreement. Ps. Gongs also spins as an individual relaxation in Vaajakoski – Jyväskylä.

Tilaukset ja lisätiedot

Ohjelmien hinta: osallistujilta tai tilaajalta vapaaehtoinen lahjoitus Suomen luonnolle + mahd. matkakulut.

Price of the programs: voluntary donation from the participants or the subscriber to Finnish nature + possible travel expenses.

Ilveskeskus – 0440 883 233 tai ilveskeskus.fi(ät)gmail.com

llveskissat löytyvät TÄÄLTÄ!